Námsfyrirkomulag fjarnámsins

Fjarnám í FÁ er alfarið nám á netinu og eru allir áfangar settir upp í lokuðu námsumsjónarkerfi; Moodle.

Fyrstu skrefin:

 • Þegar áfangar hafa verið valdir og greitt hefur verið fyrir þá eru aðgangs- og lykilorð að Moodle send í tölvupósti á upphafsdegi annarinnar.  Þegar nemandi er komin inn í Moodle getur hann komist í þá áfanga sem hann er skráður í.
 • Inn í hverjum áfanga eru upplýsingar um kennsluáætlun, námsefni, námsmarkmið og námsmat, gagnvirk próf og æfingar sem og vettvangur til að skila ritgerðum eða öðrum verkefnum. 
 • Í Moodle eru mikilvægar dagsetningar varðandi próf og verkefnaskil og annað sem viðkemur áfanganum. Hver kennari setur tímaramma til verkefnaskila og ber nemanda að hafa samband við kennara ef hann getur ekki staðið við settan tíma. Inn í áföngunum hafa nemendur beinan aðgang að kennara.
 • Það er mikilvægt að lesa vel allar leiðbeiningar, fylgja yfirferðaráætlun áfanganna, hafa tímasetningar í heiðri og leysa öll verkefni sem fyrir eru lögð. Sjálfsagi er mikilvægur í fjarnámi því að fjarnám er sjálfsnám. Vakni spurningar sem ekki eru svör við í námsumhverfinu er hægt að senda fyrirspurn til kennara inn í Moodle og ber honum að svara innan tveggja sólarhringa. 

Námsefni:

 • Bókalista má nálgast á heimasíðunni t.d. með því að skoða Áfangar í boði á fjarnámssíðunni: Annað námsefni/ítarefni er hægt að nálgast í kennslukerfinu Moodle.

  Helstu bókaverslanir í Reykjavík selja þær bækur sem notaðar eru í kennslunni og er hægt að panta þær hjá þeim ef nemendur búa úti á landi. Reynt er að tryggja nægilegt magn bóka en því miður tekst það ekki alltaf eða nemendur annarra skóla kaupa upp okkar pantanir.

Námið:

Verklagsreglur. Hverjar eru skyldur kennara og hverjar eru skyldur nemenda.

 • Nemendur skulu leitast við að fylgja settum leiðbeiningum verkefna og tímaramma verkefnaskila.
 • Nemendur eiga að hafa samband við kennara í gegnum samskiptasvæði Moodle
  og kennurum ber að svara fyrirspurnum nemenda inn í Moodle innan tveggja virkra sólarhringa.
 • Tæknilegum vandamálum svarar netstjóri á netfangið thjonustuver@fa.is. Sími skólans er 5258800 og hann er opinn milli 8 og 15 virka daga 
 • Nemendur í fullu fjarnámi geta lokið allt að 25 einingum á haust- og vorönn og 15 einingum á sumarönn. Hægt er að sækja um undanþágu frá þessari reglu ef aðstæður eru þannig að nemendur telji sig ráða við meira nám. Sækja þarf um undanþágu til fjarnámsstjóra (fjarnam@fa.is).  

Námsmat í áfanga:

 • Nemandi þarf að ná lágmarkseinkunn á lokaprófi, áður en einkunnir fyrir verkefni unnin á önninni er reiknuð inn í lokaeinkunn.
 • Þetta merkir að: annarpróf/verkefnaeinkunnir geta hækkað lokaeinkunn upp í lágmark í áfanganum hafi nemandi náð 4,5 á lokaprófi.
 • Slakar einkunnir fyrir verkefni og próf sem tekin eru á önninni geta orðið til þess að nemandi standist ekki áfanga, jafnvel þó einkunn í lokaprófi hafi verið hærri en 5.

Lengd anna og lokapróf:

 • Námsannir eru þrjár vor-, sumar- og haustönn. Vor- og haustannir eru 12 og 13 vikur auk 8 prófadaga og sumarönn 8 vikur og 5 prófadagar.
 • Lokapróf vorannar eru í fyrstu og annarri viku maí, próf sumarannar aðra vikuna í ágúst (eða strax eftir verslunarmannahelgina) og haustannarpróf eru í fyrstu og annarri viku desember. Hljóðbókasafn Íslands þjónustar nemendur með staðfesta lestrarerfiðleika. Sjá heimasíðu Hljóðbókasafnsins hér.
 • Próf fara fram í Fjölbrautaskólanum við Ármúla í maí, ágúst og í desember á auglýstum tíma. Prófastaðir eru fjölmargir utan FÁ en nemendur þurfa að sækja um það til fjarnámsstjóra þurfi þeir að taka prófin utan skólans, sjá um fyrirkomulag prófa hér
 • Flestir framhaldsskólar á landinu taka að sér að leggja prófin fyrir og einnig er hægt að sækja um að taka próf í grunnskólum landsins óski nemendur eftir því og aðstæður eru fyrir hendi í skólunum. Nemendur erlendis skulu hafa samband við næsta sendiráð eða skóla sem eru tilbúin til að veita þessa þjónustu. Sjá frekari upplýsingar hér
 • Nemendur sem þurfa lituð blöð/stærra letur eða þurfa upplesin próf vegna lesblindu skulu sækja um hjá fjarnámsstjóra með því að send tölvupóst á netfangið: fjarnam@fa.is Fjarnámsstjóri eða fulltrúi fjarnáms gefa einnig nánari upplýsingar um flest annað sem við kemur prófunum.


(Síðast uppært 24.01.2022)