Markmið og námsfyrirkomulag fjarnáms FÁ

Nám óháð stað, stund! Fjarnám FÁ er nám á netinu sem hefur verið í boði við skólann frá árinu 2001. Námsmat í áföngum er á rafrænu formi en lokapróf eru staðbundin í lok annar.

Markmið fjarnáms FÁ: 

Markmið skólans með því að bjóða upp á fjarnám er að gefa sem flestum kost á því að stunda almennt framhaldsskólanám og starfnám á heilbrigðissviði óháð stað og stund, á þeim hraða sem hentar hverjum og einum.
Það er fjölbreyttur hópur fólks á öllum aldri hérlendis og erlendis sem stundar fjarnám í FÁ; grunnskólanemendur, framhaldsskólanemendur, nemendur í grunn- og starfsnámi á heilbrigðissviði (t.d. sjúkraliða-, heilsunudd-, tanntækna-, lyfjatækna-, heilbrigðisritaranám), nemendur sem eru að undirbúa sig undir frekara háskólanám, nemendur sem vegna aðstæðna geta ekki sótt staðbundið nám, nemendur sem eru að taka upp þráðinn á framhaldsskólastigi eftir hlé, eða nemendur sem velja sér staka áfanga til endurmenntunar eða sér til skemmtunar!

Námsfyrirkomulag:

 • Á upphafsdegi annar fá nemendur send aðgangs- og lykilorð að námsumhverfi Moodle í tölvupósti frá þjónustuveri skólans.  Þegar nemandi er komin inn í Moodle getur hann komist í þá áfanga sem hann er skráður í.
 • Inn í hverjum áfanga eru upplýsingar um kennsluáætlun, námsefni og námsmat. Námsmat í áfanga er fjölbreytt en það er mismunandi eftir áföngum. Í lok annar er lokapróf og eru þau staðbundin í húsnæði FÁ (eða á viðurkenndum prófstöðum innanlands (fyrir utan höfuðborgarsvæðið) og erlendis, sjá upplýsingar hér).
 • Það er mikilvægt fyrir nemanda að lesa og skrá hjá sér vel allar upplýsingar sem kennari setur fram, fylgja yfirferðaráætlun, fylgja tímasetningum og leysa öll verkefni/próf. Hvert einkunnarstig skiptir máli í lokaeinkunn. 
 • Sveigjanleiki er einkunnarorð fjarnáms FÁ en hann er ekki sjálfgefinn. Ef nemandi getur ekki staðið við tímasetningar sem kennari setur fram er það á hans ábyrgð að óska fyrirfram eftir sveigjanleika við kennara.
 • Vakni spurningar sem ekki eru svör við í áfanga er hægt að senda fyrirspurn til kennara inn í Moodle og ber honum að svara innan tveggja sólarhringa.
 • Sjálfsagi er mikilvægur í fjarnámi enda er fjarnám FÁ sjálfsnám. Skipulag og virkni skiptir miklu máli. Hér eru góðir punktar frá námsráðgjöfum skólans til að styðjast almennt við í námi og hér er viðtal á RUV við Sigrúnu, námsráðgjafa skólans, sem veitir góð ráð. 

Námsefni:

 • Bókalista má nálgast á heimasíðunni t.d. með því að skoða "áfangar í boði", sjá hér . Annað námsefni/ítarefni er hægt að nálgast í kennslukerfinu Moodle. Vertu í sambandi við kennara þinn ef þú ert ekki með öll námsgögn áfangans.
 • Helstu bókaverslanir í Reykjavík selja þær bækur sem notaðar eru í kennslunni og er hægt að panta þær hjá þeim ef nemendur búa úti á landi. Reynt er að tryggja nægilegt magn bóka. Hafðu samband við okkur ef þú lendir í vandæðum með að útvega námsgögn.

Námið:

Verklagsreglur:

 • Nemendur skulu fylgja tímaramma prófa og verkefna. Einnig skulu nemendur fylgja settum leiðbeiningum verkefna. Ef nemandi getur ekki fylgt tímaramma prófa eða verkefna skal hann hafa samband við kennara.
 • Nemendur eiga að hafa samband við kennara í gegnum samskiptasvæði Moodle
  og kennurum ber að svara fyrirspurnum nemenda inn í Moodle innan tveggja virkra sólarhringa (að hámarki).
 • Ef þú átt í tæknilegum vandamálum skaltu senda póst á þjónustuver skólans á netfangið thjonustuver@fa.is. Sími skólans er 5258800 og hann er opinn milli 8 og 15 virka daga. 
 • Nemendur í fullu fjarnámi geta lokið allt að 25 einingum á haust- og vorönn og 15 einingum á sumarönn. Hægt er að sækja um undanþágu frá þessari reglu ef aðstæður eru þannig að nemendur telji sig ráða við meira nám. Sækja þarf um undanþágu til fjarnámsstjóra (fjarnam@fa.is).  

Námsmat í áfanga:

 • Nemandi þarf að ná lágmarkseinkunn 4,5 á lokaprófi, áður en einkunnir fyrir próf og/eða verkefni sem unnin eru á önninni eru reiknaðar inn í lokaeinkunn. 
 • Þetta þýðir að einkunnir í prófum og verkefnum sem unnin eru á önninni geta hækkað lokaeinkunn upp í lágmark í áfanganum hafi nemandi náð 4,5 á lokaprófi. Þetta getur einnig þýtt að ef einkunnir fyrir próf og verkefni sem unnin eru á önninni eru slakar getur það orðið til þess að nemandi stenst ekki áfanga, jafnvel þó einkunn í lokaprófi hafi verið hærri en 4,5. Hér þarf að huga að vægi námsþátta í áfanga, þ.e.a.s. vægi lokaprófs annars vegar og vægi prófa/verkefna sem unnin eru á önninni hins vegar.

Lengd anna og lokapróf:

 • Námsannir í fjarnámi FÁ eru þrjár; vor-, sumar- og haustönn. Vor- og haustannir eru 12 vikur. Prófdagar eru 11. Sumarönn er 8 vikur og prófdagar eru 5. Prófdagar eru alltaf auglýstir á heimasíðu skólans áður en skráning í áfanga á önn hefst. Við biðjum nemendur að huga fyrirfram að og virða settar dagsetningar í lokaprófum og í sjúkraprófum. 
 • Lokapróf eru staðbundin og fara fram í Fjölbrautaskólanum við Ármúla í maí, ágúst og í desember á auglýstum tíma. Prófastaðir eru fjölmargir utan FÁ, innanlands og erlendis, en nemendur þurfa að sækja um til fjarnámsstjóra þurfi þeir að taka lokapróf utan skólans, sjá upplýsingar um fyrirkomulag prófa hér    Mikilvægt er að huga að málum í tíma. 
 • Nemendur sem þurfa lituð blöð/stærra letur eða þurfa upplesin próf vegna lesblindu skulu sækja um hjá fjarnámsstjóra með því að senda tölvupóst á netfangið: fjarnam@fa.is 
 • Fjarnámsstjóri og fulltrúi fjarnáms gefa nánari upplýsingar um allt sem viðkemur prófum í gegnum netfang fjarnámsins: fjarnam@fa.is


(Síðast uppært 21.03.2023)