Áfangi

Föll, markgildi og deildun

Markmið

Að nemandi hafi góðan skilning á raunföllum, þekki til vísis- og lografalla.
Að nemandi geri sér grein fyrir markgildum falla og kannist við samfelldnihugtakið, kunni skil á deildareikningi og kunni helstu reiknireglur um deildun.
Að nemandi geti notað deildareikning til að kanna föll.

Efnisatriði

Veldi, grunntalan e og vísisföll og lograr. Föll, vaxtarhraði, afleiður margliðna, ræðra falla, margfeldis falla og vísisfalla. Markgildi. Afleiður og gröf falla. Afleiða hornafalla. Keðjureglan.

Námsfyrirkomulag

NáNámsefnið geta nemendur tileinkað sér á þeim hraða sem þeir kjósa en á nokkurra vikna fresti verður opnuð ný gagnvirk æfing úr því efni sem ætti að vera lokið þá samkvæmt yfirferðaráætlun sem er að finna í NÁMSÁÆTLUN í Moodle .

Kennslugögn

Stærðfræði 3000 (403). Höfundar: Lars-Eric Björk og Hans Brolin.

Námsmat

Lokapróf 70% Verkefni á önn (gagnvirk) 30%