Áfangi

STÆ 403

Markmið

Að nemandi hafi góðan skilning á raunföllum, þekki til vísis- og lografalla.
Að nemandi geri sér grein fyrir markgildum falla og kannist við samfelldnihugtakið, kunni skil á deildareikningi og kunni helstu reiknireglur um deildun.
Að nemandi geti notað deildareikning til að kanna föll.

Efnisatriði

Veldi, grunntalan e og vísisföll og lograr.
Föll, vaxtarhraði, afleiður margliðna, ræðra falla, margfeldis falla og vísisfalla.
Markgildi. Klemmuregla. Afleiður og gröf falla. Afleiða hornafalla. Keðjureglan. Meðalgildissetningin.
Dæmi um ítarefni: Jöfnulausnir með Newton-aðferð. L?Hôpital-regla.

Námsfyrirkomulag

Námsefnið geta nemendur tileinkað sér á þeim hraða sem þeir kjósa en á nokkurra vikna fresti verður opnuð ný gagnvirk æfing sem þeir eiga kost á að leysa innan ákveðinna tímamarka. Æfingarnar endurspegla áhersluatriði lokaprófs. Tillögu að nákvæmri vikuáætlun fyrir önnina er að finna í Moodle undir liðnum NÁMSGÖGN.

Kennslugögn

Stærðfræði 3000 (403). Höfundar: Lars-Eric Björk og Hans Brolin.

Námsmat

•Gagnvirkar æfingar allt að 30% Lokapróf a.m.k.70 % (lágmarkseinkunn 5,0) Einkunnir fyrir gagnvirkar æfingar eru einungis reiknaðar inn í lokaeinkunn ef þær hækka þá einkunn, ella gildir lokaprófið 100%.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Staerdfraedi/stae403/stae403.htm