Áfangi

Efnafræði 2

  • Áfangaheiti: EFNA2GE05
  • Undanfari: EFNA2AM05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Að nemandi:Þekki helstu gerðir efnahvarfa og geti framkvæmt útreikninga út frá efnajöfnum.Þekki gaslögmálið og hugmyndir um kjörgas. Öðlist skilning á varmabreytingum í efnahvörfum. Kunni skil á helstu atriðum varðandi hraða efnahvarfa. Kunni skil á jafnvægishugtakinu og geti beitt jafnvægislíkingu efnahvarfs við útreikninga.

Efnisatriði

Námið í áfanganum skiptist niður í 5 lotur eða hluta sem tengjast innbyrðis. Hér að neðan er listi yfir loturnar í þeirri röð sem þær eru teknar fyrir:
Efnahvörf og hlutföll í efnahvörfum:
• Gaslögmálið
• Orka í efnahvörfum
• Hvarfhraði
• Jafnvægi í efnahvörfum

Kennslugögn

Chemistry 2e frá Openstax College. Rafbók. https://openstax.org/details/books/chemistry-2e
Almenn efnafræði II (efnahvörf) eftir Hafþór Guðjónsson fyrir þá sem vilja lesa námsefnið á íslensku.
Ekki þarf að kaupa þessar bækur fyrir áfangann – sjá nánar á Moodle.

Námsmat

Lokapróf 70%
Verkefni á önn 30%