Áfangi

EFN 203

  • Áfangaheiti: EFNA2GE05
  • Undanfari: EFNA2AM05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Að nemandi: ?
Þekki helstu gerðir efnahvarfa og geti framkvæmt útreikninga út frá efnajöfnum.
Þekki gaslögmálið og hugmyndir um kjörgas.
Öðlist skilning á varmabreytingum í efnahvörfum.
Kunni skil á helstu atriðum varðandi hraða efnahvarfa.
Kunni skil á jafnvægishugtakinu og geti beitt jafnvægislíkingu efnahvarfs við útreikninga.

Efnisatriði

Námið í áfanganum skiptist niður í 5 lotur eða hluta sem tengjast innbyrðis. Hér að neðan er listi yfir loturnar í þeirri röð sem þær eru teknar fyrir:
Efnahvörf og hlutföll í efnahvörfum:
• Gaslögmálið
• Orka í efnahvörfum
• Hvarfhraði
• Jafnvægi í efnahvörfum

Kennslugögn

Almenn efnafræði II (Efnahvörf) og III (Jafnvægi) eftir Hafþór Guðjónsson, útg. Mál og Menning auk viðbótarfefnis fá kennara.

Námsmat

Lokapróf gildir 80% af lokaeinkunn og skilaverkefni 20%.