Áfangi

ÞÝS 203

  • Áfangaheiti: ÞÝSK1AF05
  • Undanfari: ÞÝSK1AG05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Lestur: Að nemendur geti lesið sjálfstætt stutta texta sem og létta lengri texta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að setja saman stuttan texta, þar sem þeir lýsa t.d. fólki, stað eða ákv. ferðalagi m.a. í formi sendibréfs.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem að þeir afla sér.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja einfalt þýskt mál sem talað er í kennslustundum eða spilað af geisladiskum/snældum.

Efnisatriði

Orðaforði og málfræði.

Námsfyrirkomulag

Kannanir verða tvær á önninni, á eftir 12. kafla og á eftir 15. kafla (málfræði, málnotkun, ritun), hærri einkunnin gildir og því engin sjúkrapróf.
Í vinnueinkunn felast 4 stutt sagnapróf (meðaleinkunn úr þremur bestu gildir, engin sjúkrapróf) og 3 ritunarverkefni.
Nemendur sem ekki mæta í hlustunar- eða munnlegt próf vegna veikinda geta mætt í þau próf á sjúkraprófsdegi og þurfa þá að skila vottorði eða skriflegri beiðni með skýringum á fjarveru sinni til kennara eins fljótt og hægt er.
Til að standast próf í áfanganum þarf nemandi að ná að lágmarki 4,5 í einkunn á lokaprófinu sem er 60% af heildareinkunn.

Kennslugögn

Þýska fyrir þig 1, lesbók útgefin 2000 eða seinna.
Vinnubók 1 útg. 2002 eða seinna.
Málfræðibók Þýska fyrir þig.
Vasaorðabók frá Langenscheidt.
Hraðlestrarbækurnar Oktoberfest og Ein Mann zu viel.

Námsmat

Lokaeinkunn skiptist þannig:
lokapróf 75%
sagnapróf 5% á önninni
hlustun 10% á lokaprófdegi
munnlegt próf 5% undir annarlok
Ritun 5% á önninni

Til að standast próf í áfanganum þarf nemandi að ná að lágmarki 4,5 í einkunn á skriflega lokaprófinu sem er 75% af heildareinkunn.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Thyska/namsaatlanir.html