Áfangi

ÞÝS 303

  • Áfangaheiti: ÞÝSK1AU05
  • Undanfari: ÞÝSK1AF05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Lestur: Að nemendur verði færir um að lesa sjálfstætt fjölbreytta texta svo sem sögur, samtöl, blaðagreinar og hraðlestrarefni. Nemendur þjálfist í að greina aðalatriði í texta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að koma hugsunum sínum á framfæri í rituðu máli t.d. lýsingum á fólki, stöðum, atvikum og gera úrdrátt úr texta, í samræmi við orðaforða og málfræði áfangans.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem þeir afla sér og geti þannig bæði veitt og beðið um ýmsar upplýsingar, lýst persónum, hlutum, atvikum, staðháttum og endursagt texta.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja þýskt mál, talað (t.d. kennari, félagar) og á snældum eða í kvikmyndum.
Notkun hjálpargagna: Nemendur verði færir um að nota þýsk-þýska orðabók í tengslum við ofangreinda þætti. Einnig geti þeir notað önnur uppflettirit og alnetið til að leita heimilda í tengslum við námið.

Efnisatriði

Orðaforði og samtalsæfingar.

Kennslugögn

Hraðlestrarbækurnar Müllmafia og Tödlicher Schnee.
Þýska fyrir þig málfræðibók.
Vasaorðabók frá Langenscheidt
Kennslubók eingöngu seld hjá kennara í upphafi annar.

Námsmat

Ritunarverkefni 5%
Gagnvirk próf 5%
Hlustunarpróf 10%
Munnlegt próf 10%
Lokapróf 70%

Lögð verða fyrir 4 gagnvirk próf á önninni og einnig þurfa nemendur að skila 3 ritunarverkefnum.
Munnlegt próf verður gegnum síma úr hraðlestrarbókinni Tödlicher Schnee.
Hlustunarpróf verður á lokaprófsdegi.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Thyska/namsaatlanir.html