Áfangi

DAN 203

  • Áfangaheiti: DANS2RM05
  • Undanfari: DANS1GR05 eða dönskueinkunn A eða B á grunnskólaprófi

Markmið


Megináhersla er lögð á lestur (vandlegan lestur erfiðra texta og hraðlestur skáldsagna) og hlustun þannig að nemendur séu færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Málfærni og ritfærni er þjálfuð í tengslum við viðfangsefnið hverju sinni. Nemendur er þjálfaðir í að nota algeng orð og orðasambönd í ræðu og riti og að beita mismunandi stilbrögðum við ritun texta.

Kennslugögn

Stikker . Skáldsaga eftir Steen Langstrup, 2 Feet Entertainment 2003.
Glimt eftir Randi Benedikte Brodersen, Brynju Stefánsdóttur og Jens Monrad, IÐNÚ 2015.
"Danskur málfræðilykill" eftir Hrefnu Arnalds, Mál og menning, Reykjavík 1996.
Annað efni (vefslóðir, ýmsir textar og verkefni) er aðgengilegt á kennsluvefnum Moodle.

Námsmat

Verkefni og próf á önninni 40%
Munnlegt próf 10%
Skriflegt lokapróf 50%