Áfangi

Stjórnun

  • Áfangaheiti: STJR3IS05
  • Undanfari: 10 feiningar í viðskiptagreinum á öðru þrepi

Markmið

Nemandi - geti gert grein fyrir þróun stjórnunar sem fræðigreinar - geti útskýrt mikilvægi stjórnunar fyrir einstakling, fyrirtæki og samfélag - þekki helstu stjórnunarkenningar og stjórnunarstíla - þekki helstu hlutverk stjórnandans - þekki helstu hvatningarkenningar - þekki til grunnatriða mannauðsstjórnunar - þekki ráðningarferli - geti gert starfsferilsskrá - þekki helstu atriði varðandi árangursríka fundarstjórn - þekki helstu tegundir skipurita - geti túlkað skipurit og lýst mikilvægi skýrra boðleiða í fyrirtæki - geti lýst kostum og göllum hópvinnu og lýst forsendum árangursríks hópstarfs - geti undirbúið viðtal og stjórnað samskiptum meðan á viðtali stendur - þekki helstu aðferðir sem notaðar eru til þess að leggja mat á árangur.

Efnisatriði

Þróun stjórnunarfræða, klassísk stjórnun, atferlisnálgun, kerfisnálgun og aðstæðnastjórnun, umhverfi stjórnandans, fyrirtækjamenning, siðfræði, stefnumótun, ákvarðanataka, skipulag fyrirtækja, eftirlit, stefnumiðað árangursmat (BSC), stjórnun breytinga, mannauðsstjórnun, samskiptastjórnun, starfsmannaviðtöl, frammistöðumat, starfsferilsskrá, ráðningarferli, hlutverk stjórnenda, stjórnunarstílar, áætlanagerð, starfsánægja, hvatning, hópvinna, fundarstjórn, boðleiðir.

Námsfyrirkomulag

Sjá kennsluáætlun.

Kennslugögn

Inngangur af stjórnun eftir Sigmar Þormar ásamt öðrum gögnum birt á Moodle.

Námsmat

Verkefni og próf á önninni 50% og Lokapróf 50%