Áfangi

SPÆ 303

Markmið

Hlustun: að nemendur geti fylgt aðalatriðum í samtali tveggja eða fleiri aðila á viðkomandi tungumáli þegar rætt er um almennt efni og talað er skýrt og greinilega, fylgst með frásögnum um efni sem þeir þekkja þar sem talað er skýrt og greinilega.
Lestur: að nemendur geti fylgt söguþræði í einföldum/einfölduðum bókmenntatexta, skilji aðalatriði í blaðagreinum og textum um almennt og sérhæfðara efni sem tengjast áhugasviði nemendanna.
Samskipti: að nemendur geti sagt hvað þeim líkar eða mislíkar; tjáð samþykki eða ósamþykki og rökstutt mál sitt á einfaldan hátt, rætt við aðra um liðna atburði og áform með aðstoð viðmælenda. 
Frásögn: að nemendur geti lýst fólki og umhverfi þess, sagt frá liðnum atburðum og persónulegri reynslu, endursagt munnlega stuttan ritaðan texta, haldið stutta kynningu á fyrirfram undirbúnu efni, rökstutt mál sitt á einfaldan hátt.
Ritun: að nemendur geti lýst nokkuð nákvæmlega ýmsu sem snertir daglegt líf (t.d. fjölskylda, fólk, skóli og umhverfi); skrifað frásögn um ýmis efni, í samræmi við orðaforða og málfræði áfangans.
 

Efnisatriði

Það er skylda að fylgjast með áfanganum í Moodle alla önnina. Þar er að finna heimalærdóm,  leiðbeiningar fyrir verkefnin og kaflaprófin, hlustunaræfingar, gagnvirkar æfingar og slóðir á efni á netinu sem nýtist í náminu.

Námsfyrirkomulag

Kennsluáætlun

Kennslugögn

¡Hola! ¿Qué tal? 3 (Bókin er eingöngu seld hjá kennara í fyrstu kennsluviku annarinnar)
Góð orðabók.
Lola Lago: La llamada de la Habana (skáldsaga). Höfundar: Lourdes Miguel y Neus Sans

Námsmat

Þetta er símatsáfangi og því ekkert lokapróf.
Til að ljúka áfanganum er nemendum skylt að ljúka öllum þáttum námsmats og ná 5 í lokaeinkunn.