Áfangi

TÓNS2MI03

  • Áfangaheiti: TÓNS2MI03
  • Undanfari: Nauðsynlegt er að nemendur hafi einhvern grunn í hljóðfæraleik/söng. Þeir eiga einnig að hafa lokið TÓNS1TS05

Markmið

● Að nemendur þjálfist í samspili í hljómsveit
● Að nemendur öðlist grundvallarfærni í að útsetja lög í samvinnu við kennara og aðra nemendur
● Að nemendur geti beitt fyrir sig ólíkum tónlistarstílum í hljóðfæraleik og/eða söng og kynnist ólíkum straumun og stefnum
● Að nemendur efli sviðsframkomu sína í tónlist

Námsfyrirkomulag

Í námskeiðinu halda nemendur að vinna áfram þann grunn sem fékkst í Tónsmiðju 1 og takt við ofangreind markmið. Námið fer fram í smiðjum og er verklegt.

Kennslugögn

Hljóðfæri í tónlistarherbergi og efni af interneti.

Námsmat

Símat þar sem áhersla er lögð á ástundum, frammistöðu á tónleikum annarinnar og einnig útsetningar á tveimur lögum.