Áfangi

ÞÝS 303

Markmið

Lestur: Að nemendur verði færir um að lesa sjálfstætt fjölbreytta texta svo sem sögur, samtöl, blaðagreinar og hraðlestrarefni. Nemendur þjálfist í að greina aðalatriði í texta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að koma hugsunum sínum á framfæri í rituðu máli t.d. lýsingum á fólki, stöðum, atvikum og gera úrdrátt úr texta, í samræmi við orðaforða og málfræði áfangans.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem þeir afla sér og geti þannig bæði veitt og beðið um ýmsar upplýsingar, lýst persónum, hlutum, atvikum, staðháttum og endursagt texta.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja þýskt mál, talað (t.d. kennari, félagar) og á snældum eða í kvikmyndum.
Notkun hjálpargagna: Nemendur verði færir um að nota þýsk-þýska orðabók í tengslum við ofangreinda þætti. Einnig geti þeir notað önnur uppflettirit og alnetið til að leita heimilda í tengslum við námið.

Efnisatriði

Orðaforði og samtalsæfingar.

Kennslugögn

Deutsch 3 Kennsluhefti samantekið af Kristjönu Þórdísi Jónsdóttur (eingöngu selt hjá kennara í fyrstu kennsluviku annarinnar).
Die Mullmafia smábók.
Die Nachbarn smábók.

Námsmat

Munnlegt próf 10% (á önninni) úr ”Tödlicher Schnee”
Hlustun 10%
Vinnueinkunn 10%
Kaflapróf 10%
Lokapróf 60%

Í 10% vinnueinkunn felast 3 ritunarverkefni, og 4 stutt sagnapróf (meðaleinkunn bestu þriggja gildir), engin sjúkrapróf.
Nemendur sem vegna veikinda mæta ekki í munnlegt próf eða hlustunarpróf, geta mætt í þessi próf á sjúkraprófsdegi, en þurfa þá að skila vottorði eins og í öðrum prófum.
Til að standast próf í áfanganum þarf nemandi að fá minnst 27 stig af 60 á sjálfu lokaprófinu, þ.e. að ná 4,5 í einkunn á lokaprófi.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Thyska/namsaatlanir.html