Áfangi

ÍSL 103

  • Áfangaheiti: ÍSLE1GR05
  • Undanfari: Fyrir nemendur með íslenskueinkunn C á grunnskólaprófi

Markmið

- hafa aukið lestrarhraða sinn og bætt lesskilning með lestri bókmennta
- þekkja nokkur hugtök bókmenntafræðinnar
- hafa öðlast talsverða leikni í ritun og ritgerðasmíð og kunna að byggja upp bókmenntaritgerð með hugtökum bókmenntafræðinnar
- kunna helstu setningarhluta og skil á aðal- og aukasetningum
- geta notað setningafræði lítillega við stíllýsingu, einkum varðandi orðaröð
- kunna málfræði sér til gagns við stafsetningu og skrifa rétt
- kunna greinarmerkjasetningu

Námsfyrirkomulag

Verkefnaskil og próf

Skilaverkefni: Nemendur eiga að vinna þau verkefni sem skila á skv. kennsluáætlun og skila til kennara samkvæmt fyrirmælum. Ljúka skal verkefnum með þeim hætti sem tilgreint er í kennsluáætlun.
Nemendur sem greindir hafa verið með lestrar- og skriftarörðugleika (dyslexiu) og aðrir nemendur með skynjunarörðugleika eiga rétt á:

lengri próftíma
að fá próf lesin inn á hljóðsnældur
að fá próf lesin fyrir sig
að fá próf með stærra letri
Aðstoð gæti einnig verið með öðrum hætti og færi þá eftir þörfum og óskum hvers og eins.

Tvær vikur á önninni verða notaðar í ritunarvinnu.

Kennslugögn

Jón Gnarr (2013). Indjáninn.
Ljósrituð verkefni frá kennara í beygingarfræði og orðflokkagreiningu.

Námsmat

Lokapróf 70%
Verkefni unnin á önn 30%

Tengd vefslóð

http://www4.fa.is/deildir/Islenska2/103/aaetlun/index.html