Áfangi

Almenn lyfjafræði

Markmið

Að nemandi:
? þekki helstu lyfjanöfn
? þekki helstu tegundir lyfjaforma
? öðlist færni í notkun á sérlyfjaskrám og lyfjaverðskrá
? kunni skil á ATC-flokkunarkerfinu
? öðlist færni í notkun lyfjahandbóka
? kynnist tímaritum sem tengjast lyfjamálum
? kynnist gæðahandbókum lyfjabúða og sjúkrahúsapóteka
? kynnist lyfjafræðilegri umsjá (Pharmaceutical care) og þjónustu lyfjabúða við sjúklinga
? öðlist skilning á GMP, GPP og GLP-hugtökum
? kynnist sérhæfingu sjúkrahúsapóteka (lyfjalager/lyfjaval/deildarlyfjafræði)
? kynnist meðhöndlun og blöndun krabbameinslyfja og næringarlausna
? öðlist færni í meðhöndlun eftirritunarskyldra lyfja

Efnisatriði

Lyfjanöfn, lyfjaform, Sérlyfjaskrá, lyfjaverðskrá, Evrópska lyfjaskráin (Ph. Eur.), Ph. Nord., BP, USP, ATC-flokkunarkerfi, DLS, Merck, Martindale, gæðahandbækur, lyfjafræðileg umsjá, sala lausasölulyfja, sala lyfseðilsskyldra lyfja, þjónusta við heilsugæslustöðvar, lyfjaskömmtun, skipskistur, GMP, GPP, GLP, krabbameinslyf, næringarlausnir, eiturefni, eftirritunarskyld lyf, fagtímarit.

Námsfyrirkomulag

Nemendur gera mikið af verkefnum sem byggja á leit í handbókum.

Kennslugögn

Upplýsingar hjá kennara.
Staðbundin lota verður í byrjun nóvember (4 klst.)

Námsmat

Verkefni úr Sérlyfjaskrá og uppfletting úr handbókum. Lokapróf úr því hvernig eigi að leita upplýsinga úr handbókum,GMP-reglum, flokkun lyfja og verðlagningu lyfseðla.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Heilbrigdisgreinar/Heilbrigdisskolinn/lyfjataeknabraut/ALM103.htm