Áfangi

Danska grunnáfangi

  • Áfangaheiti: DANS1GR05
  • Undanfari: Dönskueinkunn C á grunnskólaprófi

Markmið

Áhersla er á að auka orðaforða og les- og hlustunarskilning nemenda, svo þeir verði færir um að skilja venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Undirstöðuatriði danskrar málfræði eru rifjuð upp og málnotkun þjálfuð með skriflegum og munnlegum verkefnum.

Kennslugögn

Allt námsefni (vefslóðir, ýmsir textar og verkefni) er aðgengilegt á kennsluvefnum Moodle.

Námsmat

Lokapróf: 50% Verkefni og próf á önn: 50%