Áfangi

Framhaldsáfangi

  • Áfangaheiti: DANS2AU05
  • Undanfari: DANS2RM05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Stefnt er að því að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Nemendur fá þjálfun í að beita rétt meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningafræði í ræðu og riti. Lögð er áhersla á að nemendur séu færir um að tjá hugsun sína skýrt og geti rökstutt skoðarnir sínar lipurlega.

Kennslugögn

"Andrea elsker mig" eftir Niels Rohleder. Góð orðabók, t.d. rafræna orðabókin SNARA. Efni sem vístað er eða vísað er á í Moodle.

Námsmat

Lokapróf: 50%
Verkefni og próf á önn: 50%.