Áfangi

Þýska 1

Markmið

Lestur: Að nemendur geti lesið stutta texta, s.s. samtöl og lestexta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að setja saman stuttan texta, þar sem þeir lýsa t.d. fólki, stað eða skrifa dagbókarbrot.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem að þeir afla sér.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja þýskt mál sem talað er í kennslustundum eða spilað af geisladiskum/snældum.

Kennslugögn

Þýska fyrir þig 1, lesbók og vinnubók.
Þýska fyrir þig, málfræði.

Námsmat

Lokapróf 70%
Verkefni á önn 30%