Áfangi

Þýska 3

  • Áfangaheiti: ÞÝSK1AU05
  • Undanfari: ÞÝSK1AF05
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Lestur: Að nemendur verði færir um að lesa sjálfstætt fjölbreytta texta svo sem sögur, samtöl, blaðagreinar og hraðlestrarefni. Nemendur þjálfist í að greina aðalatriði í texta.
Ritun: Að nemendur verði færir um að koma hugsunum sínum á framfæri í rituðu máli t.d. lýsingum á fólki, stöðum, atvikum og gera úrdrátt úr texta, í samræmi við orðaforða og málfræði áfangans.
Tal: Að nemendur verði færir um að tjá sig með þeim orðaforða sem þeir afla sér og geti þannig bæði veitt og beðið um ýmsar upplýsingar, lýst persónum, hlutum, atvikum, staðháttum og endursagt texta.
Hlustun: Að nemendur verði færir um að skilja þýskt mál, talað (t.d. kennari, félagar) og á snældum eða í kvikmyndum.
Notkun hjálpargagna: Nemendur verði færir um að nota þýsk-þýska orðabók í tengslum við ofangreinda þætti. Einnig geti þeir notað önnur uppflettirit og alnetið til að leita heimilda í tengslum við námið.

Kennslugögn

Kennslubókin Deutsch 3 (eingöngu seld hjá kennara í upphafi annar).
Þýska fyrir þig, málfræði.
Hraðlestrarbækurnar Müllmafia og Tödlicher Schnee.

Námsmat

Lokapróf 70%
Verkefni á önn 30%