Áfangi

Fjölmiðlafræði

Markmið

Að nemendur:Átti sig á fjölmiðlaflóru samfélagsins og þekki helstu flokka fjölmiðlunar. Þekki aðalatriði í sögu fjölmiðlunar á Íslandi.Geri sér grein fyrir hvaða áhrif Netið hefur á fjölmiðlaheiminn og aðgengi einstaklinga að upplýsingum. Kunni að nýta sér fjölmiðla sem tæki til þekkingaröflunar. Geri sér grein fyrir áhrifamætti fjölmiðla á viðhorf og hegðun einstaklinga. Geti beitt gagnrýnni hugsun á viðfangsefni áfangans.

Efnisatriði

Áfanginn er inngangur og kynning á fjölmiðlafræði. Fjallað er um hin ýmsu form fjölmiðlunar og þau borin saman bæði í sögulegu og fræðilegu samhengi. Fréttaflutningur í nútímasamfélagi verður skoðaður sérstaklega og hvernig fjölmiðlar og fréttastofur meðhöndla fréttir. Þá eru áhrif fjölmiðla á líf fólks í nútímasamfélagi skoðuð, bæði bein og óbein áhrif. Hinir ýmsu flokkar fjölmiðla eru kannaðir sérstaklega og almennt hvernig fjölmiðlar eiga að þátt í að skapa þekkingu okkar. Þá eru hlutverk fjölmiðla á stríðstímum skoðað

Kennslugögn

Upplýsingar í Moodle í upphafi annar.

Námsmat

Lokapróf 50%
Verkefni á önn 50%