Áfangi

Hjúkrun fullorðinna 1

  • Áfangaheiti: HJÚK2HM05
  • Undanfari: HJÚK1AG05 og HJVG1VG05

Markmið

Fjallað er um helstu hjúkrunarkenningar og tengsl þeirra við starfsvettvang. Fjallað er um hjúkrunarferli og faglega hjúkrunarskráningu. Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með bráða- og langvinna sjúkdóma sem tengjast eftirtöldum kerfum: hjarta- og æðakerfi, öndunarkerfi, meltingarkerfi, þvag- og kynkerfum. Fjallað er um hjúkrun sjúklinga með illkynja sjúkdóma. Í áfanganum er lögð áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd hjúkrunar.

Námsfyrirkomulag

Fyrirlestrar, verkefnavinna, umræður.
Þrjár stuttar staðlotur eru í skipulagi áfangans, Þetta eru 3ja klst. lotur þar sem fara fram umræður og verkefnavinna. Dagsetningar staðlota verða ljósar í upphafi hverrar annar.
Þeir sem búa fjarri höfuðborgarsvæðinu fá tækifæri til að taka þátt í staðlotum á TEAMS.

Æskilegt er að taka þennan áfanga samhliða HJÚK2TV05

Kennslugögn

Hjúkrun fullorðinna 2. þrep. IÐNÚ útgáfa, 2015. Ritstjóri íslensku útgáfunnar: Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir

Námsmat

Símat, verkefni og lokapróf. Nemandi þarf að ná lokaprófi til að standast áfangann. Sjá nánar í kennsluáætlun hverju sinni