Áfangi

Sálfræði daglegs lífs

Markmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• hugtökunum gildi/gildismat, geðheilsu, markmiðssetningu, tengslum þessara hugtaka og mikilvægi
• hugtökunum feimni, frestun og hugsanaskekkjum og hvernig takast megi á við slík vandamál
• mikilvægi svefnsins fyrir andlega og líkamlega heilsu
• streituviðbragðinu og helstu einkennum ofstreitu
• aðferðum sem draga úr eða koma í veg fyrir ofstreitu, eins og til dæmis núvitundarhugleiðslu
• hvernig hugsanir hafa áhrif á líðan og hegðun og hvernig hugræn atferlismeðferð virkar í því sambandi
• mikilvægi og einkennum tjáningar án orða í samskiptum
• samskiptaaðferðum eins og Ég-boðum og virkri hlustun, sem bæta samskipti og hjálpa til við að leysa úr ágreiningi
• hugtökunum, samkennd, umhverfisvernd og sjálfbærni og hvernig þau tengjast

Kennslugögn

Sálfræði daglegs lífs.
Höfundar: Valgerður Ólafsdóttir, Lilja Ósk Úlfarsdóttir

Námsmat

Lokapróf 50%
Verkefni á önn 50%
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á önninni.

Tengd vefslóð