Áfangi

Lyfjalög

Markmið

Að nemandi: hafi innsýn í þau lög sem lyfjatæknar vinna eftir; kunni að leita upplýsinga í lögum og reglugerðum; geti starfað í anda lyfjalaga; geti veitt upplýsingar um efni sem tengjast lyfjalögum; þekki muninn á löglegum og röngum lyfseðlum; viti í hvaða magni lyfjum má ávísa á lyfseðil; þekki hvaða lyf eru eftiritunarskyld og hvernig þau eru afgreidd; þekki hvaða lyf eru ávanabindandi og hvaða reglur gilda um afgreiðslu; þeirra viti hvaða reglur gilda um lyfsöluleyfi og lyfjabúðir; þekki lög og reglugerðir sem fjalla um heilbrigðisstéttir; þekki lög og reglur um almannatryggingar; viti um hvað eiturefnalöggjöfin snýst; viti hvaða skilyrði lyfjabúðir, lyfjaheildverslanir, lyfjaframleiðslufyrirtæki og sjúkrahúsapótek þurfa að uppfylla til að geta starfað samkvæmt lögum; þekki reglur sem gilda um símalyfseðla og undanþágulyfseðla; viti hvaða lyfjum má ávísa í gegnum síma og í hvaða magni; geti yfirfarið lyfseðla og leiðrétt í samvinnu við lyfjafræðinga; •þekki skráningarferli lyfja.

Efnisatriði

Lyfjalöggjöfin, lyfjadreifingarlöggjöfin, starfsgreinalöggjöfin, ávana- og fíkniefnalög-gjöfin, almannatryggingalöggjöfin, eiturefnalöggjöfin.

Námsfyrirkomulag

Lestur laga og reglugerða og verkefnavinna.

Kennslugögn

Lyfjalöggjöfin

Námsmat

Heimapróf í annarlok 60%
Verkefni á önn 40%