Áfangi

Líffæra- og lífeðlisfræði 2

Markmið

Eftir að hafa stundað nám í áfanganum á nemandi að hafa góða þekkingu á byggingu og starfsemi eftirfarandi líffærakerfa: blóðrásarkerfis, vessakerfis, öndunarkerfis, meltingarkerfis, þvagkerfis, æxlunarkerfis auk fósturþroska. Hann á enn fremur að hafa skilning á hvernig starfsemi líffærakerfanna tengist innbyrðis og hvernig þau vinna öll að viðhaldi á innri stöðugleika líkamans.

Efnisatriði

Blóð, blóðflokkar, blóðstorknun, hjarta, hjartsláttur, blóðæðar, blóðþrýstingur, hringrásarkerfi, vessi, vessalíffæri, varnarkerfi, ónæmi, öndunarkerfi, öndun, meltingarkerfi, melting, þvagkerfi, þvagmyndun, vökva-saltvægi, æxlunarkerfi, fósturþroski

Kennslugögn

1. Essentials of Anatomy and Physiology eftir Tortora og Derrickson 9. útgáfa. Fæst í Bóksölu stúdenta. Þetta er sama bókin og heitir í eldri útgáfum Introduction to the Human Body og er eftir sömu höfunda.
Hér má nálgast eldri útgáfu frítt á rafrænu formi:
Introduction to the Human Body

2. Einnig er mælt með Human Anatomy Coloring Book eftir M.Matt og J.Ziemian.

Námsmat

Lokapróf 65%
Verkefni á önn 35%