Áfangi

Lyfjagerð, verkleg

  • Áfangaheiti: LYGE3VL05
  • Undanfari: LYGE3LÚ05

Markmið

Að nemandi:
• geti framleitt nokkur lyfjaform eins og stíla, krem, mixtúru, lausn og dreifu
• geti fyllt út framleiðsluseðla, framleiðsluskrár og kunni að gera framleiðslunúmer s.s. innkonumnúmer og lotunúmer
• þekki til innri úttektar
• kunni að íblanda lyfjum í innrennslislyf samkvæmt forskrift
• kynni fyrir kennara og samnemendum niðurstöður úr verkefnum sínum.

Efnisatriði

Lyfjagerð, framleiðsluskýrsla, lyfjaform, stíll, krem, mixtúra, lausn, dreifa, framleiðsluseðill, innkomunúmer, lotunúmer, innri úttekt, íblöndun lyfja, innrennslislyf, forskrift, gæðakerfi, framleiðslueyðublað, framleiðslueftirlit, gæðatryggingadeild, gæðaeftirlit, fráruðningsstuðull, eðlisþyngd, styrkleiki, móttökuathugun, framleiðslupróf, rekjanleiki, úttektir, smitgát, hreinlæti, krossmengun, skráningarferli, vogir, mælitæki, framleiðsludeild, rannsóknardeild, gæðaeftirlitsdeild o.fl.

Námsfyrirkomulag

Verkleg kennsla. Nemendur vinna nokkur verkefni yfir önnina undir handleiðslu kennara og skila viðamikilli skýrslu um hvert verkefni og skili framleiðslunni fulltilbúinni. Nemendur gera skipulögð verkefni og verkefni að eigin vali er lýtur að lyfjaframleiðslu.

Kennslugögn

Upplýsingar hjá kennara.

Námsmat

Skýrslur, verkefni og verklegt próf.

Tengd vefslóð

http://www.fa.is/deildir/Heilbrigdisgreinar/Heilbrigdisskolinn/lyfjataeknabraut/LYG_204.htm