Áfangi

Lyfjahvarfafræði 2

Markmið

Að nemandi:
? öðlist skilning á eðli lyfjaforma og gerð þeirra
? viti hvaða áhrif geymsla og pakkningar hafa á lyf
? geti leiðbeint um notkun og meðferð lyfjaforma
? geri sér grein fyrir hvaða áhrif mismunandi geymsluskilyrði hafa á lyf
? viti hvaða pakkningar eru til fyrir lyf og hvernig þær eru merktar
? hafi þekkingu á fyrningardagsetningum
? öðlist skilning á sérstöðu mismunandi sjúklingahópa sem neyta lyfja eins og aldraðra, barna, kvenna á meðgöngu og með barn á brjósti
? viti hvað gerist samhliða notkun áfengis og lyfja
? þekki til lyfja sem hafa áhrif á aksturshæfni
? viti hvaða lyf íþróttamenn mega nota og hver ekki.

Efnisatriði

Lyfjaform til inntöku, lyfjaform til innstungu, lyfjaform til innöndunar eða innúðunar, lyfjaform í endaþarm, lyfjaform í leggöng og leg, lyfjaform í augu, eyru og nef, lyfjaform á húð, geymsluþol lyfja, geymsla og merking lyfja, pakkningar lyfja, lyfjagjöf til aldraðra, lyfjagjöf á meðgöngu, lyfjagjöf við brjóstagjöf, lyfjagjöf til barna, áfengi og lyf, akstur og lyf, íþóttir og lyf.

Kennslugögn

Lyfjahvarfafræði II, eftir Guðrúnu Kjartansdóttur.

Námsmat

Verkefni, hlutapróf og lokapróf.