Áfangi

Málnotkun og lesskilningur

  • Áfangaheiti: DANS2RM05
  • Undanfari: DANS1GR05 eða dönskueinkunn A eða B á grunnskólaprófi

Markmið


Megináhersla er lögð á lestur (vandlegan lestur erfiðra texta og hraðlestur skáldsagna) og hlustun þannig að nemendur séu færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Málfærni og ritfærni er þjálfuð í tengslum við viðfangsefnið hverju sinni. Nemendur er þjálfaðir í að nota algeng orð og orðasambönd í ræðu og riti og að beita mismunandi stilbrögðum við ritun texta.

Kennslugögn

Tvær valbækur. Upplýsingar hjá kennara.
"Danskur málfræðilykill" eftir Hrefnu Arnalds, Mál og menning, Reykjavík 1996.
Annað efni (vefslóðir, ýmsir textar og verkefni) er aðgengilegt á kennsluvefnum Moodle.

Námsmat

Lokapróf 50%
Verkefni og próf á önninni 50%