Áfangi

Rekstrarhagfræði 1

  • Áfangaheiti: HAGF2AR05
  • Undanfari: STÆR1GR05 eða stærðfræðieinkunn A eða B á grunnskólaprófi.
  • Efnisgjald: 0

Markmið

Að nemendur öðlist skilning á viðhorfum stjórnenda til reksturs fyrirtækja og geti fjallað um rekstur þeirra af nokkrum skilningi. Að loknum námstíma á nemandinn m.a. að getað

- Þekkt grundvallarhugtök hagfræðinnar sem fjalla um framleiðsluþætti, skort, val og fórn
- Skilgreint efnahagsheildir og helstu strauma efnahagslífsins
- Fjallað um helstu þætti í umhverfi fyrirtækja
- Geri greinarmun á hámarksmarkmiðum og viðunandi markmiðum
- Geti greint áhrif hagsmunaaðila á markmiðssetningu fyrirtækja
- Skilgreint rekstrarform fyrirtækja
- Þekkt helstu skipurit og verkaskiptingaraðferðir og dreifingu valds og ábyrgðar
- Þekkt helstu stjórnunarstíla
- Þekki helstu kostnaðarhugtök og aðferðir við útreikning framlegðar
- Skýrt frá mikilvægi bókhalds í rekstri fyrirtækja

Efnisatriði

Grunnhugtök hagfræðinnar, efnahagsheildir, flokkun fyrirtækja, starfsgrundvöllur, rekstrarform fyrirtækja, stefnumótun, stjórnun, framleiðsla, bókhald, áætlanagerð, markaðsfræði, tekju- og kostnaðargreining, framboð og eftirspurn, skipurit, stjórnunarstílar, umhverfi fyrirtækja, beinn og óbeinn kostnaður, eigið verð afurðar (sjálfskostnaður), breytilegur kostnaður og fastur kostnaður, framlegð, afkoma, frávikagreining, rekstrarjafnvægi.

Kennslugögn

Rekstrarhagfræði. Höfundur Helgi Gunnarsson. Útgefandi: Skjaldborg, Ný útgáfa 2008.  Ekki hægt að nota eldri útgáfur

Námsmat

Lokapróf 70%
Verkefni á önn 30%