Áfangi

Grunnáfangi

  • Áfangaheiti: ÍSAN1GR05
  • Undanfari: ÍSAN1UN05, eitt ár í íslenskum grunnskóla eða 1 stig í tungumálaskóla

Markmið

Að nemendur:

  • -verði færir um að taka þátt í einföldum samræðum á íslensku.
  • -geti nýtt sér algengustu málnotkunarreglur í töluðu og rituðu máli.
  • -geti lesið einfalda texta sér til gagns og gaman.
  • -geti skrifað og sett saman stutta texta um daglegt líf.
  • -skilji einfaldar upplýsingar um kunnugleg efni og námið.
  • -geti nýtt sér hjálpargögn og önnur hjálpartæki á neti við íslenskunámið

Námsmat

Lokapróf 60%, verkefni og próf 40%